Politika e Privatësisë

Kosovo Holidays i kushton një vëmendje shume te madhe privatësisë suaj. Informacioni qe ju kërkohet kur bëni rezervimin, kërkohet ne mënyre qe t’ju ofrojmë një shërbim profesional. me teper Informacionin e klientit ne ia japim vetëm hotelit qe ofron shërbimin. Ne asnjë rrethane tjetër nuk ia japim këtë informacion dikujt tjetër, përveç rasteve te veçanta kur jemi te detyruar me ligj për ta dhënë këtë informacion. Te dhënat tuaja te kontaktit përdoren për te bere rezervimet. Këto informacion do t’i jepen hotelit qe ofrojnë shërbimet ne mënyre qe t’ju identifikojnë kur te mbërrini ne destinacion dhe t’ju kontaktojnë ne rast se do këtë ndryshime ne rezervim.

Duam te theksojmë përsëri se, ne përputhje me ligjet shqiptare dhe evropiane te mbrojtjes se te dhënave personale, tek kosovo-holidays.com ndiqen procedura strikte për ndaluar keqpërdorimin e te dhënave personale dhe përdorimin e paautorizuar te tyre.

Informacioni i kartës se kreditit
Ne jemi te ndërgjegjshëm për rëndësinë e ruajtjes se informacionit te kartës suaj te kreditit. Ndaj, përdorim masa strikte qe te mos përdorim informacionin e kartës suaj te kreditit online nëpërmjet e-maileve qe shkëmbejmë me ju.

Kur ju dërgon e-maile Kosovo Holidays?
Pasi te keni bere një rezervim do te merrni një mesazh konfirmimi me te gjitha te dhënat e rezervimit tuaj. Ju mund ta paraqisni ketë konfirmim tek hoteli për rezervimin. me teper Ndonjëherë Kosovo Holidays mund t’ju dërgojë e-maile feedback-u ose vlerësimi pasi qëndroni ne hotel. Nëse nuk dëshironi te na jepni mendimin tuaj, mund te na informoni dhe nuk do t’ju kërkojmë feeback te tjerë. Nëse keni ndonjë sugjerim ose vërejtje për ketë deklarate privatësie, ju lutem na dërgoni një e-mail tek: contact@kosovo-holidays.com

Kosovo Holidays sh.p.k