Hotele Malore ne Kosove

Molika

hotel stars
S'ka Vleresime

Brezovice, Sterpce, Kosovë

  Kërkon konfirmim

Bucan

hotel stars
S'ka Vleresime

Brezovice, Sterpce, Kosovë

  Kërkon konfirmim

Magra Austria

hotel stars
S'ka Vleresime

Rruga per Rugove-Boge, Peje, Kosove

  Kërkon konfirmim

Woodland

hotel stars
S'ka Vleresime

Brezovice, Sterpce, Kosovë

  Kërkon konfirmim

Albatros

hotel stars
S'ka Vleresime

Rr. Besim Shala, p.n. 20000. Prizren, Kosove

  Kërkon konfirmim

Queen Vali Palace

hotel stars
S'ka Vleresime

Vali Ranch – Perlepnice, Gjilan, Kosovë

  Kërkon konfirmim

Panorama Mountains

hotel stars
S'ka Vleresime

Rugova, Peja, Kosovo

  Kërkon konfirmim

Arxhena

hotel stars
S'ka Vleresime

Brod 22070, Dragash, Prizren, Kosovë

  Kërkon konfirmim